Meetings & Events

Address:

ISMAN
Academician Osipyan str., 8
Chernogolovka
Moscow Region, 142432
Russia

E-mail:

isman@ism.ac.ru
webmaster@ism.ac.ru

Fax:

7 (49652) 46-222
7 (49652) 46-255

Phone:

7 (49652) 46-376

Symposia, Workshops, Seminars

EPNM-2014: Presentations

 1.  Alymov M., Deribas A., Gordopolova I.ppt (2.92 Mb)
 2.  Alymov M.ppt (5.64 Mb)
 3.  Anan'ev S., Andreev A., Deribas A., Yankovskiy B.pptx (4.7 Mb)
 4.  B.Godibadze. EPNM 2014.pptx (2.53 Mb)
 5.  Babul T.ppt (2.61 Mb)
 6.  Balga D.pptx (9.65 Mb)
 7.  Bataev I.pptx (7.69 Mb)
 8.  Bogdanovich P.ppt (2.32 Mb)
 9.  Buravova S.ppt (3.45 Mb)
 10.  Chen P.ppt (22.63 Mb)
 11.  Denisov I., Pervukhina O., Pervukhin L.ppt (6.43 Mb)
 12.  Deribas A.pptx (6.86 Mb)
 13.  Dobrushin L.ppt (3.84 Mb)
 14.  Galka A., Galka K.pptx (2.07 Mb)
 15.  Gloc M.ppt (45.59 Mb)
 16.  Illarionov S.ppt (4.86 Mb)
 17.  In memoriam of Prof. W. Walczak.pptx (666 Kb)
 18.  In memoriam of Prof. Yu. Gordopolov.pptx (12.19 Mb)
 19.  Karolczuk A.ppsx (6.23 Mb)
 20.  Keller K.pdf (17.44 Mb)
 21.  Kurek A.pptx (15.73 Mb)
 22.  Los I.ppt (3.38 Mb)
 23.  Mazancova E.ppt (3.23 Mb)
 24.  Mendes R.pdf (2.67 Mb)
 25.  NobelClad.pptx (1.97 Mb)
 26.  Ostroushko D.ppt (2.2 Mb)
 27.  Paranin S.pptx (8.38 Mb)
 28.  Paul H.ppt (46.58 Mb)
 29.  Peikrishvili A., Godibadze B., Chagelishvili E., Tsiklauri M.pptx (7.81 Mb)
 30.  Peikrishvili A.ppt (2.15 Mb)
 31.  Pervikhina O., Saikov I.ppt (6.3 Mb)
 32.  Pervukhin L.ppt (11.29 Mb)
 33.  Pervukhina O., Shishkin T., Denisov I., Pervukhin L.ppt (4.19 Mb)
 34.  Petrov E.ppt (874 Kb)
 35.  Rozen A.ppt (7.32 Mb)
 36.  Schlothauer T.pptx (9.82 Mb)
 37.  Shevchenko N., Gorbachev V., Blank V., Golubev A., Deribas A., Ubei-Volk E., Danilenko V.ppt (9.67 Mb)
 38.  Shtertser A., Stoyanovskii O., Zlobin B., Meshcheryakov Yu., Skornyakov Yu.ppt (2.4 Mb)
 39.  Shtertser A.ppt (1.1 Mb)
 40.  Silvestrov V.ppt (569 Kb)
 41.  Skiba S., Gh.G. Pak.ppt (2.77 Mb)
 42.  Skoltech.pptx (2.74 Mb)
 43.  Stavrev S.ppt (959 Kb)
 44.  Veretennikov V.ppt (1.01 Mb)
 45.  Wypart J.pdf (934 Kb)
 46.  Yucel O.pptx (26.68 Mb)
 47.  Zhou Q., Chen P.pptx (20.83 Mb)
 48.  Zok F.pptx (3.14 Mb)